Μαγνητική τομογραφία διαγιγνώσκει δυσλεξία !

Η δυσλεξία είναι μια δυσκολία μαθησιακής φύσεως, όπου το άτομο που πάσχει από αυτή παρουσιάζει κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες ειδικά στην ανάλυση κάποιων λέξεων σε συλλαβές, καθώς επίσης και στη σύνθεση λεξικών συνόλων με εννοιακό περιεχόμενο σε συλλαβικές ακουστικές μονάδες ! Τα άτομα τα οποία πάσχουν από δυσλεξία μπορούν να είναι οποιασδήποτε ηλικίας ! Σημαντικό είναι βέβαια να τονίσουμε πως η δυσλεξία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη νοητική καθυστέρηση ! Επίσης η δυσλεξία έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν προφορικό αλλά και γραπτό λόγο !

Πληροφορίες σχετικά με τη δυσλεξία

 • Πρόκειται για διαταραχή με εξελικτική φύση και αφορά τις ακαδημαϊκές δεξιότητες της ανάγνωσης, της γραφής και της αντίληψης των μαθηματικών !
 • Το 33 % περίπου παρουσιάζει διαταραχές και δυσκολία τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο !
 • Η δυσλεξία συνήθως παρουσιάζει οικογενή χαρακτήρα !
 • Περίπου το 10 με 15 % των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει δυσλεξία, και μάλιστα πιο συγκεκριμένα 4 προς 1 αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα !
 • Φαινόμενο δυσλεξίας μπορούν να παρουσιάζουν ακόμακαι εξαιρετικά ευφυή άτομα ! Η δυσλεξία δε σχετίζεται καθόλου με τη νοητική καθυστέρηση !
 • Η δυσλεξία είναι ένα σύνδρομο πολυσύνθετο που συνδυάζει πολλά και ποικίλλα συμπτώματα.
 • Η δυσλεξία αναπτύσσεται σε ένα ή και περισσότερα από τα λειτουργικά επίπεδα που απαιτούνται για την ανάγνωση και την κατάτμηση σε συλλαβές με τη βοήθεια πάρα πολλών εγκεφαλικών διεργασιών !

Πώς αντιλαμβανόμαστε αν ένα άτομο πάσχει από δυσλεξία ;

Ένα άτομο που πάσχει από δυσλεξία θα παρουσιάζει ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
 • Θα παρουσιάζει δυσκολία στο γραπτό λόγο
 • Θα παρουσιάζει σημαντική δυσκολία στη γραφή
 • Θα παρουσιάσει μια πιο μεγάλη δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης
 • Θα παρουσιάζει σημαντικότατα προβλήματα στην ορθογραφία των λέξεων
 • Θα παρουσιάζει δυσκολία ίσως και στον προφορικό λόγο
 • Θα παρουσιάζει δυσκολίες στην εκμάθηση των μαθηματικών
 • Θα παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στην παρακολούθηση κάποιας αλληλουχίας γεγονότων
 • Θα παρουσιάζει προβλήματα ίσως και στη μνήμη (τη βραχυπρόθεσμη μόνο) καθώς και στην οργάνωση
 • Θα παρουσιάζει δυσκολία διαχωρισμού του αριστερού με το δεξί
 • Θα παρουσιάζει δυσκολία στο να εκτιμήσει αποστάσεις

Πώς αντιμετωπίζεται η δυσλεξία ;

Η δυσλεξία δεν είναι μια ασθένεια ή μια πάθηση που μπορεί κάποιος να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και οριστικά ! Απλά μαθαίνει να ζει με αυτή την ιδιαιτερότητα και εφευρίσκει τρόπους να την αντιμετωπίσει εναλλακτικά ! Εάν λοιπόν η δυσλεξία μπορέσει να διαγνωστεί πλέον από πολύ νωρίς, θα είναι ακόμα πιο εύκολη η ολική μέθοδος διδασκαλίας του δυσλεκτικού παιδιού, που από μικρή πλέον ηλικία θα μάθει εναλλακτικούς τρόπους να διαχειρίζεται την ιδιαιτερότητά του αυτή !

Μαγνητική εγκεφάλου που ανιχνεύει τη δυσλεξία !

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει πως με τη βοήθεια μαγνητικών τομογραφιών στον εγκέφαλο ίσως να μπορέσει να διαγνωστεί το πρόβλημα της δυσλεξίας στα παιδιά, και μάλιστα αρκετά πιο νωρίς από αυτό που επιτυγχάνουν οι παραδοσιακές μέθοδοι διάγνωσης της δυσλεξίας !

Leave a Reply