Πώς να υπολογίσετε τις θερμίδες συντήρησης του βάρους σας

Σήμερα θα δούμε μια σχετικά απλή και ακριβής φόρμουλα για να υπολογίζουμε τις ημερήσιες θερμιδικές μας ανάγκες.Λέγεται φόρμουλα Harris- Benedict. Εάν καταναλώνετε κάθε μέρα αυτόν τον αριθμό των θερμίδων θα μπορείτε να διατηρείτε το βάρος σας. Η φόρμουλα Harris- Benedict  υπολογίζει πρώτα το βασικό μεταβολισμό παίρνoντας υπ'όψη το φύλο,το βάρος σε κιλά,το ύψος σ'εκατοστά και την ηλικία σε χρόνια. Ύστερα πολλαπλασιάζει το εξαγόμενο μ'έναν συντελεστή δραστηριότητας για να ληφθεί υπόψην αν και πόσο γυμνάζεται κανείς. Όπως θα παρατηρήσατε δεν υπεισέρχεται στον υπολογισμό η σωματική σύνθεση πράγμα που μας διευκολύνει πολύ αν και χάνουμε κάπως σε ακρίβεια. Για τους άνδρες ισχύει: ΒΜ= 66+13.7*βάρος+5*ύψος-6.8*ηλικία Για τις γυναίκες ισχύει: ΒΜ=655+9.6*βάρος+1.8*ύψος-4.7*ηλικία Οι συντελεστές δραστηριότητας είναι κοινοί και για τα δύο φύλα και δίνονται ως εξής: -καθιστική ζωή : 1.2(καθόλου γυμναστική) -ελαφρά δραστηριότητα : 1.375(ελαφρά γυμναστική 1-3 φορές/εβδ.) -μέτρια δραστηριότητα : 1.55(μέτρια γυμναστική 3-5 φορές/εβδ.) -υψηλή δραστηριότητα : 1.725(έντονη γυμναστική 6-7 φορές/εβδ.) Για να υπολογίσουμε τώρα τις θερμίδες συντήρησης μιάς γυναίκας με: -ηλικία 30 ετών -βάρος 60 κιλών -ύψος 170 εκατοστ. -συντελεστή δραστηριότητας = 1,55 Θα έχουμε: ΒΜ=655+9.6*60+1.8*170-4.7*30=1396 Άρα οι θερμίδες συντήρησης θα είναι: 1396*1.55=2164 cal   Πηγή:http://totalfitness-christos.blogspot.com

Leave a Reply