Τα διαζύγια επηρεάζουν τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας

Νέες μελέτες που διεξήγαγαν Αμερικανοί επιστήμονες, κατέδειξαν σημαντικό πρόβλημα παιδικής παχυσαρκίας που συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση και την ψυχολογική αστάθεια που αυτή προκαλεί στα παιδιά. Όπως δείχνει η έρευνα, τα παιδιά με παντρεμένους γονείς και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερα ποσοστά παχυσαρκίας σε σχέση με παιδιά χωρισμένων γονιών ή ακόμα και συμβατικής συμβίωσης του ζευγαριού για χάρη του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα, τα παιδιά που ζουν σε ένα φυσιολογικό και ήρεμο περιβάλλον που τους παρέχει συναισθηματική ασφάλεια, έχουν λιγότερες από μισές πιθανότητες να οδηγηθούν στην παχυσαρκία. Αντίθετα, στα ανασφαλή παιδιά των διαλυμένων οικογενειών τα ποσοστά εκτινάσσονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Η παχυσαρκία των διαζυγίων με νούμερα

Ο κόσμος δυσκολεύεται να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος της παχυσαρκίας στις μέρες μας. Ιδιαίτερα η παιδική παχυσαρκία, της οποίας τα ποσοστά έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία χρόνια, έχουν ανησυχήσει τους επιστήμονες που ψάχνουν να αποκρυπτογραφήσουν τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτή τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων. Στις μελέτες τους αυτές έγινε σαφές, πως η ασταθής οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει πολύ τόσο την πνευματική όσο και την σωματική υγεία των παιδιών.
  • Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας με νούμερα, τα παιδιά που ζουν σε μια ολοκληρωμένη παραδοσιακή οικογενειακή εστία παρουσιάζουν πιθανότητα παχυσαρκίας κατά ένα ποσοστό της τάξης του 17 %.
  • Αντιθέτως τα παιδιά μονογονεϊκών ή προβληματικών οικογενειών εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερη τάση προς την παχυσαρκία, κατά ένα ποσοστό περίπου 31 %, που είναι εμφανώς και ανησυχητικά μεγαλύτερο, και που τελικά καταδεικνύει μια πλευρά του προβλήματος με το όνομα «παχυσαρκία».
  • Μία ακόμα σημαντική πληροφορία που έδωσε η χρήσιμη αυτή έρευνα σχετικά με την παιδική παχυσαρκία και την οικογενειακή κατάσταση, είναι πως ακόμα και στις προβληματικές οικογένειες, τα ποσοστά κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας διαφέρουν ανάλογα με το «μοντέλο οικογένειας» που τελικά έχει επικρατήσει στο κάθε σπίτι. Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια μονογονεϊκή, τα παιδιά παρουσιάζουν 29 % πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας. Το αξιοσημείωτο όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τα παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια (με τη μητέρα) παρουσιάζουν πολύ περισσότερες πιθανότητες παχυσαρκίας από εκείνα που ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια (με τον πατέρα), με ποσοστά 23 % έναντι 15 % αντίστοιχα.

Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτά τα μεγέθη

Το γεγονός πως, μια οικογένεια με μόνο μητέρα έναντι μιας οικογένειας με μόνο πατέρα, παρουσιάζει έντονα αυξημένο το πρόβλημα της παχυσαρκίας δεν είναι παράλογο και αβάσιμο. Η αλήθεια κρύβεται στο γεγονός πως συνήθως μια οικογένεια με μόνο πατέρα παρουσιάζει οικονομική σταθερότητα, έναντι της οικογένειας με μια μητέρα που συνήθως δεν δύναται να καλύψει επαρκώς τις οικονομικές ανάγκες του σπιτιού. Η σταθερότητα, οικογενειακή, ψυχολογική αλλά ακόμα και οικονομική, παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των παιδιών, επηρεάζοντας καταλυτικά και την κοινωνική τους συμπεριφορά αλλά και την υγεία τους. Μάλιστα, τα ποσοστά που κατέδειξαν οι έρευνες, ήταν συνυπολογισμένα με την ποιότητα και την ποσότητα διατροφής των παιδιών, αλλά και με την φυσική τους κατάσταση και τη σωματική άσκηση που πραγματοποιούν.  

Leave a Reply