Μετρήστε τους σφυγμούς σας

Μπορείτε να μετρήσετε τους παλμούς σας με παλμογράφο, αλλά και με σύγχρονα πιεσόμετρα, που παράλληλα με την πίεση μετρούν και τους σφυγμούς σας. Επίσης υπάρχει και η λύση να ακουμπήσετε δύο δάχτυλα του δεξιού σας χεριού (τον δείκτη και τον μέσο) λίγο πιο πάνω από τον καρπό του αριστερού χεριού - περίπου 1-2 εκατοστά πάνω από την παλάμη, από την πλευρά του αντίχειρα. Μετρήστε για 15 δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάστε επί 4 για να βρείτε τους παλμούς σας. Σας παραθέτουμε έναν πίνακα με την φυσιολογική διακύμανη των σφυγμών ανάλογα με την ηλικία σας.  
Ηλικία Σφυγμοί
0 (έμβρυο) 140-150
1 έτους 100-160
2-10 ετών 70-120
10-15 ετών 65-110
16-60 ετών 60-100
60 ετών και άνω 50-65
Αν ο ενήλικος είναι αθλητής 40-60
Αν ο ενήλικος κοιμάται 50-60

Leave a Reply